Halowe przedbiegi.

Do piłkarskiej wiosny jeszcze daleko, ale kibice już tęsknią za boiskowymi emocjami. Nim piłkarze wybiegną na murawy i rozegrają pierwsze gry kontrolne, pozostaje kibicowanie w obiektach zamkniętych w różnego rodzaju turniejach halowych. Pierwszym takim turniejem w Łaziskach jest VIII WOJEWÓDZKI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA MBS MIKOŁÓW, który zostanie rozegrany w najbliższą sobotę, 7 stycznia w hali sportowej MOSiR przy ulicy Ogrodowej 50. Wystartuje w nim osiem drużyn, w tym ekipa „Młodej Polonii”. W sumie rozegranych zostanie 20 spotkań, więc emocji nie zabraknie. Zapraszamy w imieniu organizatora, wstęp wolny!

Harmonogram gier

1. Grupa A 9:00 – 9:20 MBS MIKOŁÓW – KAMIKADZE

2. Grupa B 9:23 – 9:43 MŁODA POLONIA – FC PO NALEWCE

3. Grupa A 9:46 – 10:06 ANTAŁEK – BAZYLIKA

4. Grupa B 10:09 – 10:29 BAWARCZYCY – TEPY TEAM

5. Grupa A 10:32 – 10:52 MBS MIKOŁÓW – ANTAŁEK

6. Grupa B 10:55 – 11:15 MŁODA POLONIA – BAWARCZYCY

7. Grupa A 11:18 – 11:38 KAMIKADZE – BAZYLIKA

8. Grupa B 11:41 – 12:01 TEPY TEAM – FC PO NALEWCE

9. Grupa A 12:03 – 12:23 MBS MIKOŁÓW – BAZYLIKA

10. Grupa B 12:26 – 12:46 MŁODA POLONIA – TEPY TEAM

11. Grupa A 12:49– 13:09 ANTAŁEK – KAMIKADZE

12. Grupa B 13:12 – 13:32 FC PO NALEWCE – BAWARCZYCY

13. A3 – B4 13:35 – 13:55 ………………………. - …………………….

14. A4 – B3 13:58 – 14:18 ………………………. - …………………….

15. A2 – B1 14:21 – 14:41 ………………………. - …………………….

16. A1 – B2 14:21 – 14:41 ………………………. - …………………….

17. O 5 Miejsce 15:07 – 15:27 …………………. - …………………….

18.O 3 Miejsce 15:30 – 15:50 …………………. - …………………….

19.O 7 Miejsce 15:53 – 16:13 …………………. - …………………….

20. FINAŁ 16:16 – 16:36 …………………. - …………………….

16:45 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU – WRĘCZENIE NAGRÓD

Najlepszy strzelec turnieju:…………………………………………………………….

Najlepszy bramkarz turnieju:…………………………………………………………

Najlepszy zawodnik turnieju:……………………………………………………….

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR: MOSiR Łaziska Górne

PROWADZĄCY TURNIEJ: Robert Janecki

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Drużyny uczestniczące w zawodach powinny przedłożyć organizatorowi – prowadzącym listę zawodników max.12 graczy, wpłacić wpisowe 150zł w dniu turnieju przed pierwszym meczem.

Prawo do udziału w turnieju mają osoby, które ukończyły 16 lat, poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

BEZPIECZEŃSTWO – PORZĄDEK

Na kapitanie, kierowniku, opiekunie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem oraz przepisami gry. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami, odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujących dany zespół.

Organizator – Prowadzący turniej nie ponoszą odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. Oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w turnieju.

Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju oraz hali MOSiR Łaziska Górne.

Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator lub Prowadzący turniej.

Organizator i Prowadzący turniej zapewniają doraźną pomoc służby medycznej, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC.

Zawodnicy grający w okularach, łańcuszkach itp. uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.

Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu odpowiada kapitan, kierownik, opiekun zespołu.

W czasie trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez zawodników, kibiców na terenie hali, który będzie egzekwowany przez Organizatora – Prowadzących turniej.

Za wszelkie uszkodzenia urządzeń sanitarnych i innych znajdujących się w szatniach odpowiada kapitan, kierownik, opiekun drużyny korzystających z nich.

ZAWODY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA HALI SPORTOWEJ

Boisko: 20x40 m

Bramki: 5x2 m

STRÓJ DO GRY

Drużynę obowiązuje jednolity strój sportowy z numerami na plecach oraz zmienne obuwie – halowe

SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywania turnieju gwarantuje rozegranie co najmniej 5 meczy. W zawodach wystąpi 8 zespołów, które zostaną podzielone na 2 grupy eliminacyjne.

O kolejności miejsca w tabeli decyduje:

• Liczba zdobytych punktów

• Bezpośredni pojedynek

• Stosunek bramek

• Większa liczba strzelonych bramek

W przypadku remisu w meczach o miejsce 1 – 8

o zwycięstwie decydują rzuty karne (po 3 zawodników do rozstrzygnięcia).

ILOŚĆ GRACZY NA BOISKU

Podczas meczu drużyna liczy 4 zawodników w polu plus bramkarz.

Zmiany zawodników w trakcie gry odbywają się w systemie tzw. hokejowym, lecz na swojej połowie, złe wejście (wtargnięcie na boisko) zostanie upomniane bądź ukarane przez prowadzącego arbitra zawodów,pkt.9 regulaminu.

CZAS GRY

Długość trwania meczu 1x20 min w grupach eliminacyjnych

O miejsca 1 – 8 grać będziemy 1x20 min.

Czas trwania wszystkich meczy odbywa się bez zatrzymywania zegara, wyjątkiem jest uraz zawodnika lub wybicie piłki poza pole gry (trybuny).

SĘDZIOWANIE

Obsadę sędziowską zapewnia organizator turnieju.

Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN za wyjątkiem przepisu zmiany zawodników w systemie hokejowym na swojej połowie boiska. Zawodnik wchodzący na boisko może to uczynić dopiero wtedy gdy zawodnik schodzący je opuści. Ilość zmia jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne zawodników.

Bramkarz wprowadza piłkę ręką. Możliwe jest wprowadzenie piłki do gry nogą w przypadku, gdy piłka znajdzie się na ziemi.

Wszystkie rzuty wolne wykonywane są według interpretacji sędziego.

Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie na czas 2 – 5 minut według interpretacji sędziego. W wyjątkowych sytuacjach na cały mecz.

PIŁKA DO GRY W TURNIEJU

Grać będziemy piłką nożną halową rozm.4

Wymiana piłki może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego

DALSZE POSTANOWIENIA

- Odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzenia do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.

- Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub z spoza niego. Piłka stoi w miejscu i nie może się toczyć. Po złym wybiciu, piłkę przejmuje rywal.

- Rzuty wolne mogą być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 m i jest on wykonywany wyłącznie na gwizdek. Tak samo zawodnik swoim postępowaniem nie może uniemożliwić przeciwnikowi wznowienia gry tzn. stawanie przed piłką.

- Gra wślizgiem jest całkowicie niedozwolona przy przeciwniku.

- Zawodnicy będą karani kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min. Ukarany piłkarz wraca na boisko o ile jego zespół straci wcześniej bramkę. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego zawodnika drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, drużyna kończy mecz w osłabieniu jednego zawodnika przez okres 5 min..

Zawodnik ukarany czerwoną kartką ma zakaz gry w co najmniej 1 meczu. Decyzję o wysokości kary podejmują prowadzący, po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzeń przez sędziego.

W przypadku, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma czerwoną kartkę, schodzi z boiska a w bramce może zastąpić go zawodnik z pola lub 2 bramkarz.

- Żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku. W takiej sytuacji boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających na boisku z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z nałożenia kary. Sędziowie również będą karać kartkami za notoryczne głośne przeklinanie.

- Za wyjątkowe nie sportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad gry FAIR PLAY przez cały zespół lub zawodnika/zawodników sędzia ma prawo zakończyć mecz i przyznać walkower drużynie przeciwnej bądź po konsultacji z organizatorem – prowadzącym ogłosić decyzję zdarzenia.

Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator - Prowadzący turniej przy pomocy spikera zawodów.