Sebastian Zamarski
Zawodnik
Statystyka
Nazwisko : Sebastian Zamarski
Pozycja : Asystent Trenera