Deklaracje do pobrania.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SEKCJI MOSIR W SEZONIE 2020/2021

.

( Plik PDF )

Wszyscy rodzice zawodników sekcji piłkarskiej MOSiR pobierają deklarację i wypisaną drukowanymi literami oraz czytelnie podpisaną przez rodzica i zawodnika, oddają trenerowi do 20.06.2020

DEKLARACJA GRY AMATORA W SEZONIE 2020/2021

(Plik PDF )

Deklaracji nie wypisują zawodnicy od trenera A. Raka. Pozostali rodzice zawodników sekcji piłkarskiej MOSiR pobierają deklarację Gry Amatora i wypisują: imię i nazwisko, datę urodzenia, a w pozycji 1 i 2 rodzice składają czytelne podpisy i oddają trenerowi do 20.06.2020

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA MOSIR ŁAZISKA GÓRNE NA CZAS EPIDEMII COVID-19

( Plik PDF )

Sponsorzy i partnerzy klubu