Nowe władze Polonii.

W Poniedziałkowe popołudnie w świetlicy Hali Sportowej przy ul. Staszica  zostało zwołane przez członków klubu „Polonia” Łaziska  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano działalność klubu za rok 2016 oraz dokonano wyboru nowych władz  klubu na czteroletnią kadencję.

 

Zebranie rozpoczął ustępujący prezes Polonii, Janusz Majsner, który przywitał zgromadzonych gości m.in.  działaczy, pracowników klubu oraz trenerów i zawodników sekcji piłki nożnej, siatkówki oraz kręglarstwa klasycznego.

 

W pierwszej części  tego spotkania wybrano przewodniczącego obrad, którym został Mariusz Respondek,  protokolanta i komisję skrutacyjno – mandatową do liczenia głosów po czym został odczytany list otwarty do członków Walnego Zebrania od Burmistrza Miasta Łaziska Górne  -  Pana Aleksandra Wyry. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne ustępującego zarządu klubu za ubiegły rok, po odczytaniu tego sprawozdania, prezes Janusz Majsner wraz z ustępującym zarządem złożył podziękowanie za współpracę  zawodnikom i trenerom drużyn z poszczególnych sekcji  oraz pracownikom i ludziom związanym  z łaziskim klubem, po jego wystąpieniu komisja rewizyjna zatwierdziła bilans z działalności klubu w minionym roku.

 

Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującej władzy klubu.

 

W drugiej części przystąpiono do wyboru nowych władz. Na prezesa  klubu została zgłoszona kandydatura Mariusza Szali, który w tajnych wyborach większością głosów został nowym szefem klubu. Później przystąpiono do wyboru członków zarządu oraz  komisji rewizyjnej i tu również w tajnych wyborach  członkami zarządu  klubu zostali: Mariusz Respondek,  Andrzej Sikora, Mariusz Karwicki i Ryszard Smolorz natomiast w składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Henryk Lisowski, Krzysztof Jakubaszek i Stanisław Czerwiński.Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący obrad zakończył dzisiejsze zebranie.