Regulamin rozgrywek IV ligi.

W ślad za podziałem grup rozgrywkowych na sezon 2016/2017, Śląski Związek Piłki Nożnej opublikował regulaminy rozgrywek. Sympatyków Polonii na pewno interesuje regulamin rozgrywek IV ligi, który zawarty jest w paragrafie 1 załącznika do wspomnianego regulaminu, mówiącego o zasadach awansów i spadków z tej klasy rozgrywek. Ten poniżej:

 

§ 1

1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie grupy rozgrywkowe.

2) Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2016/2017 zajmą pierwsze miejsce w każdej z grup rozegrają dwa mecze barażowe o III ligę.

3) W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął pierwsze miejsce, awans automatycznie uzyska zespół z pierwszego miejsca z przeciwnej grupy. Jeśli z meczów barażowych zrezygnują oba zespoły z pierwszych miejsc, to ich miejsce w barażach zajmą zespoły z drugich miejsc. W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął drugie miejsce, awans automatycznie uzyska zespół z drugiego miejsca z przeciwnej grupy.

4) Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2016/2017 zajmą w swoich grupach miejsca 15, 16, 17 i 18 spadają do właściwych klas okręgowych. Drużyny, które zajmą 14 miejsce w każdej z grup rozegrają dwa mecze barażowe o utrzymanie w IV lidze.

5) Liczba drużyn objętych spadkiem z IV ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn spadających z III ligi (dotyczy klubów Śląskiego ZPN) lub wyższych klas rozgrywkowych. Przy spadku jednej drużyny z III ligi lub wyższych klas z IV ligi spadają drużyny z 14 miejsc, przy spadku dwóch drużyn z III ligi lub wyższych klas drużyny z 13  miejsc w IV lidze rozegrają baraż o utrzymanie itd.

6) W sezonie 2017/2018 IV liga będzie składała się z dwóch grup po 16 zespołów każda.

7) W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Śl.ZPN.