Walne zebranie wyborcze Polonii.

Kluby Sportowe jako stowarzyszenia działają według określonych przepisów. Jednym z nich jest cykliczne Walne Zebranie Wyborcze. To w Polonii przypada na grudzień tego roku. Chcąc wypełnić statutowe wymagania, Zarząd Klubu zwołuje na czwartek, 8 grudnia 2016 roku na godzinę 18.00 Walne Zebranie Wyborcze. Zebranie odbędzie się w świetlicy hali sportowej w Łaziskach przy ulicy Staszica 31B w Łaziskach Górnych. Zapraszamy wszystkich Członków Klubu do wypełnienia statutowych obowiązków.